Usluge

  • Štampa na roll i pločaste materijale do 4 cm debljine, 250 cm širine i dužina neograničena​
  • Dizajn, izrada rendera
  • Grafička priprema
  • 3D animacije / vizualizacije
  • Produkt dizajn
  • Rezanje i graviranje na CNC i laser
  • Savijanje plexi
  • Laminiranje, plastifikacija, kaširanje
  • Proizvodnja POS materijala od svih vrsta materijala
  • Dorada