Sačuvajte zdravlje svojih zaposlenih, kupaca i putnika
sa COVID-19 barijerama i drugim bezbednosnim elementima